PILNE

POSŁUCHAJ WYWIADU >> 


 

PILNE

"

Pani Teresa Połoska jako osoba kompetentna, wytrwała i aktywna skutecznie wspomagała działania Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego. Jej wieloletnie zaangażowanie przyczyniło się do reaktywacji funduszu, którego świadczeniobiorcami są dzieci z rodzin niepełnych. Walka o Fundusz Alimentacyjny trwała od jego likwidacji w 2004 roku do przywrócenia w nowej formule w 2008 roku. Była to pierwsza zakończona sukcesem obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce. Istnienie tego typu świadczeń pozwoliło na zapewnienie godziwych warunków życia tysiącom dzieci.

Na podkreślenie zasługuje ogromna wrażliwość Pani Teresy na problemy społeczne,  co znajduje odzwierciedlenie w Jej wieloletnim wspieraniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Zagrożeni" w zakresie wszechstronnej pomocy dzieciom samotnych rodziców.

Renata Iwaniec - Tarnów
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Przewodnicząca Stowarzyszenia "Zagrożeni"

Elżbieta Dyś – Lublin
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia "Zagrożeni"


"

Duże doświadczenie w pracy samorządowej, a także w zarządzaniu oświatą - czytaj więcej...

 

 

 

 


 

Zaproszenie dla Pani Burmistrz Ryglic Teresy Połoska


 

Listy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego


 

 Wykorzystany potencjał

 

LIST JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

DYPLOMY GRATULACYJNE